Lapidari i Dëshmorit Besim Sopa dhe Martirit Emin Halili - Gjyrkovc, Shtime

 Lapidar

  • Listing ID: 3328
  • Viti i ndërtimit: 2020
  • E ndërtuar nga: Fshati, Komuna
  • Nr parcelës:: 00491-1