Lapidari i Dëshmorit Elfir M. Behrami - Dobratinë, Podujevë

 Lapidar

  • Listing ID: 2707
  • Viti i ndërtimit: 2020
  • Vlera e ndërtimit: AMKMK - 5,459.08 Euro
  • E ndërtuar nga: AMKMK
  • Nr parcelës:: 1725-0