Lapidari i Dëshmorëve: Hajdar A Shala dhe Musli F. Gashi - Atmagjë, Prizren

 Lapidar

  • Listing ID: 3204
  • E ndërtuar nga: Fshati
  • Nr parcelës:: P-71813001-00359-153