• E ndërtuar nga: Komuna MKRS - Presidenca

 Bust /  Gjonaj

  • E ndërtuar nga: Komuna, Drejtoria e Arsimit

 Bust /  Gjonaj

Ne këtë Kompleks Memorial janë të varrosur dëshmorët e zonës së Prizrenit. Ky Kompleks është ndërtuar në nderim të Dëshmorëve të rënë gjatë Luftës së...

  • E ndërtuar nga: MMPH, Komuna

 Kompleks Memorial /  Landovicë

Page 1 of 7