Lapidar i Martirëve - Baicë, Drenas

 Lapidar

  • Listing ID: 2487
  • E ndërtuar nga: Familja
  • Nr parcelës:: 00671-0