Lapidari i Martirëve - Llapçevë, Malishevë

 Lapidar

  • Listing ID: 3665
  • E ndërtuar nga: Komuna, Fshati
  • Nr parcelës:: 1152-0, 1416-0