Lapidari i Martirëve - Qyshk, Pejë

 Lapidar

  • Listing ID: 2245
  • Viti i ndërtimit: AMKMK - 2019
  • Vlera e ndërtimit: AMKMK - 19,482.00 Euro.
  • E ndërtuar nga: Komuna dhe AMKMK
  • Nr parcelës:: 00092-2