• E ndërtuar nga: Komuna dhe AMKMK

 Lapidar /  Qyshk