Lapidari i Martirëve - Ribar i Vogël, Lipjan

 Lapidar

  • Listing ID: 3790
  • E ndërtuar nga: Komuna, Familja
  • Nr parcelës:: P-71409014-00875-0