Lapidari i Martirëve - Tërrnje, Suharekë

 Lapidar

  • Listing ID: 3546
  • E ndërtuar nga: Fshati
  • Nr parcelës:: P-72116047-00695-0