Lapidar i Martirëve - Zabel i Ulët, Drenas

 Lapidar

  • Listing ID: 2439
  • E ndërtuar nga: Familja
  • Nr parcelës:: 00545-2