Lapidari i Martirëve Bahri Syla, Halim Syla e Faton Syla - Beçuk, Vushtrri

 Lapidar

  • Listing ID: 2383
  • E ndërtuar nga: Komuna, Familja
  • Nr parcelës:: P-70202005-00485-0