Lapidari i Dëshmorëve dhe Martirëve - Korroticë e Epërme, Drenas

 Lapidar

  • Listing ID: 2547
  • Viti i ndërtimit: 2021
  • Vlera e ndërtimit: 9,769.50 Euro.
  • E ndërtuar nga: AMKMK
  • Nr parcelës:: 00291-0