Lapidari i Dëshmorëve dhe Martirëve - Zahaq, Pejë

 Lapidar

  • Listing ID: 2241
  • Vlera e ndërtimit: Komuna, Familja - 10,000.00 Euro, AMKMK - 26,308.90 Euro
  • E ndërtuar nga: Komuna, Familja
  • Nr parcelës:: 00037-2