Lapidari i Dëshmorëve: Feriz F. Guri, Xhevdet F. Guri, Sadik I. Guri, Qamil N. Guri - Nikaj, Kaçanik

 Lapidar

  • Listing ID: 2040
  • E ndërtuar nga: Donatorët
  • Nr parcelës:: P-70917064-00676-1