Bustet e Dëshmorëve: Gani Kastrati, Azem Kastrati dhe Hysen Murseli - Nekoc, Drenas

 Bust

  • Listing ID: 2461
  • E ndërtuar nga: OVL-UÇK-së
  • Nr parcelës:: 00364-0