Lapidari i Dëshmorit Basri Canolli - Strezofc, Kamenicë

 Lapidar

  • Listing ID: 2313
  • Viti i ndërtimit: AMKMK-2020
  • Vlera e ndërtimit: AMKMK-2,600.00 Euro.
  • E ndërtuar nga: OVL-UÇK-së dhe AMKMK