Lapidari i Dëshmorit Bejtë A. Kajdomqaj - Dedaj, Prizren

 Lapidar

  • Listing ID: 3264
  • E ndërtuar nga: Komuna, Fshati
  • Nr parcelës:: P-71813018-00071-0