Lapidari i Joseph "Beau" Biden, lll - Sojevë, Ferizaj

 Lapidar

Joseph Robinette “Beau” Biden III në vitin 2001, si jurist me përvojë, kishte shprehur vullnetin e tij për të shërbyer në Kosovë. Ai shërbeu si këshilltar i lartë në OSBE-së. Beau Biden ishte marrë me ndërtimin dhe menaxhimin e institucioneve juridike të Kosovës, me ç’rast kishte trajnuar shumë gjykatës dhe prokurorë të rinj. Me punën e tij, ai kishte ndihmuar dhe mundësuar themelimin e sistemit të ri penal juridik në Kosovë.

  • Listing ID: 3862
  • Viti i ndërtimit: 2020
  • Vlera e ndërtimit: 25,000
  • E ndërtuar nga: Shoqatat e Shqiptarëve në Amerikë
  • Nr parcelës:: 00131-1