Joseph Robinette “Beau” Biden III në vitin 2001, si jurist me përvojë, kishte shprehur vullnetin e tij për të shërbyer në Kosovë. Ai shërbeu si...

  • E ndërtuar nga: Shoqatat e Shqiptarëve në Amerikë

 Lapidar /  Sojevë