Varrezat e Martirëve të Fshatiti Beleg - Beleg, Deçan

 Varreza te Martirëve

  • Listing ID: 2925
  • E ndërtuar nga: Komuna, Familja
  • Nr parcelës:: 00470-0