Memoriali i Dëshmorëve dhe Martirëve - Gllarevë, Klinë

 Memorial

Ky memorial u ndërtua në nderim të Dëshmorëve dhe Martirëve të Gllarevës. Memoriali u ndërtua nga Komuna.

Memoriali përmban varrezat, lapidarin me fotot dhe emrat e dëshmorëve dhe martirëve, pllatonë me punim të gurit, rrethojen nga guri, hapësirën gjelbruese.

  • Listing ID: 3725
  • E ndërtuar nga: Komuna
  • Nr parcelës:: 01074-1