Memoriali i Dëshmorëve dhe Martirëve - Marec, Prishtinë

 Memorial

Ky memorial u ndërtua në nderim të dëshmorëve dhe martirëve të fshatit Marec, të Prishtinës.

Memoriali u financua nga familjarët dhe Komuna.

Në këtë memorial janë të rregulluar varrezat, kurse pjesa tjetër e projektit ende nuk është e përfunduar.

  • Listing ID: 1904
  • E ndërtuar nga: Komuna, Familja
  • Nr parcelës:: P-71903041-02225-1