Memorial i Dëshmorëve dhe Martirëve - Cërnicë, Gjilan

 Memorial

  • Listing ID: 1581
  • Nr parcelës:: P-70403062-02526-0