Memoriali i Dëshmorëve dhe Martirëve - Lubizhd e Hasit, Prizren

 Memorial

  • Listing ID: 3234
  • E ndërtuar nga: Fshati
  • Nr parcelës:: P-71813047-00885-0