Memoriali i Dëshmorëve dhe Martirëve - Pustenik, Hani i Elezit

 Memorial

Ky memorial u ndërtua në nderim të dëshmorëve dhe martirëve të Hanit të Elezit.

Memoriali përmban varrezat e dëshmorëve dhe martirëve, lapidarin, hapësirat e gjelbruara, pllatonë, stazat, rrethojen.

Memoriali u ndërtua nga Komuna e Hanit të Elezit.

  • Listing ID: 1976
  • E ndërtuar nga: Komuna
  • Nr parcelës:: P-73317070-00806-0