Memoriali i Dëshmorëve dhe Martirëve - Zahaq, Pejë

 Memorial

Ky memorial u ndërtua në nderim të dëshmorëve dhe martirëve të fshatit Zahaç.

Memoriali përmban varrezat e dëshmorëve, lapidarin, rrethojën e gurit, pllatonë e gurit.

Memoriali u ndërtua nga AMKMK, në vitin 2021.

  • Listing ID: 2196
  • Viti i ndërtimit: AMKMK-2021
  • Vlera e ndërtimit: AMKMK-20,983.90 Euro
  • E ndërtuar nga: Komuna dhe AMKMK
  • Nr parcelës:: 00118-1