Memoriali i Dëshmorëve dhe Martirëve - Bellacërk, Rahovec

 Memorial

  • Listing ID: 1682
  • Nr parcelës:: P-71510002-00893-0