Memoriali i Dëshmorëve - Kamenicë

 Memorial

Ky memorial u ndërtua në nderim të dëshmorëve të Kamenicës. Memoriali përmban varrezat e dëshmorëve, stazat, hapësirat gjelbëruese.

Memoriali u ndërtua fillimisht nga Komuna dhe OVL e UÇK-së. Kurse, AMKMK e rinovoi në vitin 2021.

  • Listing ID: 2307
  • Viti i ndërtimit: 2021- AMKMK
  • Vlera e ndërtimit: AMKMK- 18,885.00 Euro.
  • E ndërtuar nga: OVL UÇK dhe Komuna dhe AMKMK
  • Nr parcelës:: 00755-1