Memoriali i Dëshmorëve, Morinë-Gjakovë

 Memorial

  • Listing ID: 9208
  • Viti i ndërtimit: 2022
  • E ndërtuar nga: Fshati
  • Nr parcelës:: 01633-0