Memoriali i Dëshmorëve - Isniq, Deçan

 Memorial

Memoriali u ndërtua në nderim të dëshmorëve të Isniqit.

Memoriali përmban varrezat e dëshmorëve, lapidarin, pllatonë e gurit, rrethojen- punim guri.

Memoriali u ndërtua nga Komuna e Deçanit.

  • Listing ID: 2829
  • E ndërtuar nga: Komuna
  • Nr parcelës:: 02620-0