Memoriali i Martirëve - Studime e Epërme, Vushtrri

 Memorial

Memoriali i Martirëve në Studime të Epërme të Vushtrrisë u ndërtua në nderim të viktimave të Masakrës së Studimes, të ndodhur më datën 2 Maj 1999.

Në këtë masakër u vranë 116 qytetarë civil, nga ushtria Serbe.

Varrezat në këtë memorial u rregulluan nga familjarët. Kurse, AMKMK në vitin 2019 e ndërtoi pjesë tjetë të memorialit. Memoriali përmban varrezat e martirëve, lapidarin, pllatonë, hapësirat e gjelbërta.

  • Listing ID: 2405
  • Viti i ndërtimit: 2019
  • Vlera e ndërtimit: 54,646.04 Euro.
  • E ndërtuar nga: AMKMK
  • Nr parcelës:: P-70202020-00735-1