Memoriali "Ibrahim Rugova" - Istog

 Memorial

Memoriali Ibrahim Rugova u ndërtua në nderim të Presidentin të Kosovës- Dr. Ibrahim Rugova. Memoriali gjindet në qendër të Istogut. Memoriali si investim fillloi të ndërtohej fillimisht nga Komuna e Istogut. Kurse AMKMK ka participuar në këtë memorial në vlerë 183,816.60 Euro.

Memoriali përmban pllatonë, shtatoren e Presidentit, hapësira përreth, ndriçim.

  • Listing ID: 3140
  • Viti i ndërtimit: 2016-2019
  • Vlera e ndërtimit: AMKMK - 183,816.60 Euro.
  • E ndërtuar nga: Komuna dhe AMKMK
  • Nr parcelës:: 01705-0