Mulliri në Shërbim të UÇK-së dhe të Popullatës - Shalë, Lipjan

 Objekt i Trashegimise te Luftes se UÇK-së

Ky objekt gjatë luftës së Ushtrisë ÇLIRIMTARE Të Kosovës ka shërbyer si Mulli, për Ushtrinë Çlirimtare dhe Popullatën, andaj për të treguar kështu mirënjohjen e thellë për këtë familje për kontributin e dhënë përgjatë luftës së shenjtë të UÇK-në të gjitha format, duke përfshirë këtu edhe vënien e shtëpisë në shërbim të luftës, përkatësisht për ushtrinë çlirimtare, ushtarët e saj, po shënohet si “Mulliri në Shërbim te UÇK-së dhe të Popullatës”,

  • Listing ID: 3792
  • Viti i ndërtimit: AMKMK-2020
  • Vlera e ndërtimit: AMKMK- 26,198.24 Euro.
  • E ndërtuar nga: Familja, OVL e UÇK-së dhe AMKMK