Objekt i Trashegimisë së Luftës: Shtëpia e Salih Çekaj - Broliq, Deçan

 Objekt i Trashegimise te Luftes se UÇK-së

Ky objekt gjatë luftës së Ushtrisë Çlimitare të Kosovës ka shërbyer si vendstrehim i ushtarëve të UÇK-së, andaj për të treguar kështu mirënjohjen e thellë për këtë familje e veçanarisht për Salih Çekajn për kontributin e dhënë përgjatë luftës së shenjtë të UÇK-së, duke përfshirë këtu edhe ndihmën duke vënë shtëpinë në shërbim të luftës, përkatësisht për ushtrinë çlirimtare, ushtarët e saj si “Objekt i Trashëgimisë së Luftës së UÇK-së Salih Cekaj ”,

  • Listing ID: 2947
  • E ndërtuar nga: Komuna