Pllakë Përkujtimore e Dëshmorit Halil Thaçi dhe Martirëve Veli Krasniqi, Mustaf Mazreku, Rexh Halilaj - Çifllak, Rahovec

 Pllakë Përkujtimore

  • Listing ID: 1742
  • E ndërtuar nga: Donator privat Gani Thaqi
  • Nr parcelës:: P-71510081-00169-0