Pllakë Përkujtimore Celulat e para të UÇK-së-Lladroc, Malishevë

 Pllakë Përkujtimore

  • Listing ID: 6826
  • Viti i ndërtimit: 2018
  • E ndërtuar nga: OVL e UÇK-së Dega Malishevë
  • Nr parcelës:: 1412-0