Pllakë Përkujtimore Celulat e Para të UÇK-së - Lladroc, Malishevë

 Pllakë Përkujtimore

  • Listing ID: 6777
  • Viti i ndërtimit: 2018
  • E ndërtuar nga: OVL e UÇK-së Dega Malishevë
  • Nr parcelës:: 1687-0