Pllakë Përkujtimore: Skuader Vëzhguese e UÇK-së- Bllacë, Suharekë

 Pllakë Përkujtimore

  • Listing ID: 7143
  • Viti i ndërtimit: 2018
  • E ndërtuar nga: OVL e UÇK-se
  • Nr parcelës:: P-72116003-01770-0