Pllakë Përkujtimore: Spitali Ushtarak i UÇK-së - Pagarushë, Malishevë

 Pllakë Përkujtimore

  • Listing ID: 7198
  • Viti i ndërtimit: 2018
  • E ndërtuar nga: KK Malisheve