Pllakë Përkujtimore Togu IV-të i UÇK-së-Nëpërbisht, Suharekë

 Pllakë Përkujtimore

  • Listing ID: 6947
  • E ndërtuar nga: OVL E UÇK-së Nëpërbisht
  • Nr parcelës:: P-72116030-00290-0