Pllakë Përkujtimore: Vendtakimet e Diplomatëve dhe UÇK-së-Marali, Malishevë

 Pllakë Përkujtimore

Pllakë: ODA QERDHE E UÇK-Togu Marali

  • Listing ID: 7221
  • Viti i ndërtimit: 2018
  • E ndërtuar nga: KK Malishevë dhe OVL e UÇK-së Dega Malishevë