Varrezat e Dëshmorëve: Demë Shala, Bujar Shala, Agush Gogaj, Sylë Bezera - Rashiq, Pejë

 Varreza te Dëshmorëve

Varrezat e Dëshmorëve: Demë Shala, Bujar Shala, Agush Gogaj, Sylë Bezera – Rashiq, Pejë

  • Listing ID: 2259
  • E ndërtuar nga: Komuna, Familja
  • Nr parcelës:: 00147-0