Varrezat e Dëshmorëve: Demë Shala, Bujar Shala, Agush Gogaj, Sylë Bezera - Rashiq, Pejë

  • E ndërtuar nga: Komuna, Familja

 Varreza te Dëshmorëve /  Rashiq