Memoriali i Dëshmorëve- Nagavc, Rahovec

 Memorial

  • Listing ID: 1670
  • Viti i ndërtimit: 1999-2019
  • Vlera e ndërtimit: 20,000.00 Euro.
  • E ndërtuar nga: Fshati dhe Komuna
  • Nr parcelës:: P-71510055-00288-0