Varrezat e Dëshmorëve dhe Martirëve - Brestoc, Rahovec

 Varreza te Dëshmorëve dhe Martirëve

  • Listing ID: 1686
  • Viti i ndërtimit: 2004
  • Vlera e ndërtimit: 35,000.00
  • E ndërtuar nga: Komuna, Fshati
  • Nr parcelës:: P-71510005-01655-1