Varrezat e Dëshmorëve dhe Martirëve - Opterushë, Rahovec

 Varreza te Dëshmorëve

Varrezat e Dëshmorëve dhe Martirëve – Opterushë, Rahovec

  • Listing ID: 1674
  • Viti i ndërtimit: 2009-2013
  • Vlera e ndërtimit: 40000
  • E ndërtuar nga: Familja, Komuna
  • Nr parcelës:: P-71510056-00866-1