Varrezat e Dëshmorëve: Rifat Salihu, Shefqet Dervishaj dhe Blerim Ahmeti - Kralan, Gjakovë

 Varreza te Dëshmorëve

  • Listing ID: 3043
  • E ndërtuar nga: Komuna, Familja
  • Nr parcelës:: 00519-0