Varrezat e Dëshmorëve - Ruhot, Pejë

 Varreza te Dëshmorëve

Varrezat e Dëshmorëve – Ruhot, Pejë

  • Listing ID: 2202
  • E ndërtuar nga: Familja, Komuna
  • Nr parcelës:: 00222-0