Varrezat e Dëshmorëve - Ruhot, Pejë

  • E ndërtuar nga: Familja, Komuna

 Varreza te Dëshmorëve /  Ruhot